Bibliografia

  Źródła i opracowania

 1. Bagłaj E., Marek Trela. Moje konie, moje życie, Warszawa 2016
 2. Ballou J. A., 101 ćwiczeń z dresażu, Łódź 2009
 3. Battram S., Crookedness in the Equine Body. The Implications on Dressage Training, 2010
 4. Belasik P., Ujeżdżenie na XXI wiek, Warszawa 2014
 5. Dorohostajski K. M., Hippika, to jest księga o koniach, potrzebna i krotochwilna młodości zabawa, przez Krzysztofa Dorohostajskiego ku pożytkowi ludzi rycerskich na jasność wydana, Kraków 1603 (przedruk 1861).
 6. Drescher R., Die Sagen vom Nachtjäger in Schlesien, Globus X, 1866
 7. Grodzki H. (red.), Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, Warszawa 2005
 8. de la Guérinère F. R., A treatise upon horsemanship, Calcutta 1801 (tłum. W. Frazer)
 9. Heuschmann G., W poszukiwaniu równowagi. In dubio pro equo, Warszawa 2012
 10. Instrukcja ujeżdżania koni, Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, Warszawa 1928 (przedruk 1936)
 11. Kozińska D., Czemu koń rusza, gdy woźnica cmoka, czyli 101 pytań o konie, Warszawa 2009
 12. Kühnau R., Schlesische Sagen, Bd. III, Zauber-, Wunder- und Schatzsagen, Leipzig-Berlin 1913
 13. Rewieński S., Listy o jeździe konnej. Praktyczny i przystępny wykład jazdy konnej oraz ujeżdżania koni wierzchowych, Warszawa 1885
 14. Wiesenhütter A., Der Evangelische Kirchbau Schlesiens. Von der Reformation bis zur Gegenwart, Breslau 1926
 15. Czasopisma

 16. Horse and Hound
 17. Koń polski
 18. Zasoby internetowe

 19. www.horseoundhoundcom.uk
 20. www.joemonster.org
 21. www.psychologytoday.com
 22. www.thinklikeahorse.org
 23. www.verywellmind.com
© Stajnia Girawolta Blog
Nasale Nowy Gródek 3
46-220 Byczyna
tel.: +48 731 085 161
e-mail: stajnia.girawolta@gmail.com