Katarzyna Komar
02-01-2020

Wyłączanie prywatnych gruntów z nowych obwodów łowieckich

Obecnie w całej Polsce (z wyjątkiem czterech województw1) trwają prace nad wyznaczaniem nowych obwodów łowieckich. W związku z tym właściciele gruntów mogą swoją ziemię wyłączyć z obwodu. Nie należy się przy tym obawiać utrudnień związanych z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone na wyłączonych gruntach przez zwierzynę łowną – nadal zachowuje się prawo do otrzymania odszkodowania, i, paradoksalnie, może być o nie łatwiej – wypłaci je Skarb Państwa, do którego przecież należy dzika zwierzyna.
Jeżeli więc prowadzisz gospodarstwo agroturystyczne, ekologiczne, hodowlane, stajnię rekreacyjną, na stronie niechzyja.pl lub zakazpolowania.pl znajdziesz gotowe wzory pism dla poszczególnych rodzajów działalności, które należy wypełnić swoimi danymi i złożyć w odpowiednim Urzędzie Marszałkowskim. Należy pamiętać, że nawet jeśli Twoja nieruchomość już uprzednio była na Twój wiosek wyłączona decyzją Sądu Administracyjnego, teraz, przy wyznaczaniu nowych obwodów, musisz niestety wniosek złożyć jeszcze raz, ponieważ stare obwody przestają obowiązywać – sejmik może Twoje grunty bez Twojej wiedzy włączyć do nowo powstających obwodów!
Oznakowanie terenu polowania zbiorowego

Nowa ustawa

Może to być ostatnia szansa na wyłączenie prywatnych gruntów z obwodów łowieckich, ponieważ 20 grudnia 2019 roku sejm przyjął specustawę o zwalczaniu ASF (tzw. Lex Ardanowski), którą komisje sejmowe zajmą się już 9 stycznia. Zakłada ona:
  • kary więzienia (do 1 roku) za utrudnianie polowań, także tych niezwiązanych z odstrzałem sanitarnym,
  • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad bioasekuracji przy wykonywaniu polowań przez samych myśliwych,
  • brak kontroli społecznej i instytucjonalnej nad wykonywaniem polowań,
  • możliwość polowania przy wykorzystaniu broni wyposażonej w tłumik,
  • zaangażowanie w odstrzał służb – policji, straży pożarnej, granicznej i wojska,
  • brak możliwości wyłączenia prywatnej ziemi z obwodów łowieckich.
Prace nad podziałem na nowe obwody w większości województw jeszcze się nie zaczęły – na stronie lub profilu facebookowym Koalicji „Niech żyją!” można na bieżąco śledzić informacje w tej sprawie. I jeszcze jedno – swoją ziemię wyłączyć może każdy obywatel – właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, i nie musi się, jak to było w 2018 roku, gęsto z tego tłumaczyć, powołując na przyczyny religijne lub wyznawane zasady moralne.

Zakaz wykonywania polowania

Ponadto od 1 kwietnia 2018 jest możliwość ustanowienia na posiadanych przez siebie gruntach zakazu wykonywania polowania (uwaga – to nie jest to samo, co wyłączenie z obwodu łowieckiego!). Nieruchomość z zakazem polowania nadal należy do obwodu łowieckiego i myśliwi mogą na niej budować urządzenia łowieckie (np. ambony), dokarmiać zwierzynę, urządzać nęciska, wjeżdżać samochodami, nie wolno im tylko na tych gruntach wykonywać samego polowania. Złożenie takiego oświadczenia uniemożliwia uzyskanie odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzynę. Należy przy tym pamiętać, że oświadczenia nie można cofnąć przed końcem roku łowieckiego (czyli przed 31 marca następnego roku), a także, że nie może go złożyć fundacja ani spółka posiadająca nieruchomość – taką możliwość ma wyłącznie osoba fizyczna.

1 Świętokrzyskie, pomorskie, dolnośląskie, lubuskie – tutaj prace już się zakończyły. W styczniu zakończą się prace w województwie warmińsko-mazurskim (14 stycznia) i podlaskim (20 stycznia).

Bibliografia
  1. www.lowiecpolski.pl/pytania-do-prawnikw/wylaczenia-z-obwodu/
  2. www.niechzyja.pl/nowy-podzial-wojewodztw-na-obwody-lowieckie-wylacz-swoja-ziemie/
  3. www.zakazpolowania.pl
© Stajnia Girawolta Blog
Nasale Nowy Gródek 3
46-220 Byczyna
tel.: +48 731 085 161
e-mail: stajnia.girawolta@gmail.com